I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Việc thu thập các dữ liệu của khách hàng bao gồm: tên, số điện thoại, email mà khách hàng đồng ý cung cấp trên website: www.duyenbuirealty.vn nhằm mục đích hỗ trợ tư vấn khách hàng tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng.
Website cũng có thể thu thập các thông tin liên quan đến hành vi khách hàng khác như số lần & thời gian truy cập, các trang khách hàng xem…

II. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Duyên Bùi Realty sử dụng các thông tin mà khách hàng cung cấp cho việc:

  • Hỗ trợ tư vấn thông tin bất động sản cho khách hàng
  • Gửi email tin tức, thông tin liên quan đến bất động sản
  • Nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của khách hàng
  • Các mục đích khác được sự đồng ý của khách hàng hoặc theo quy định của pháp luật.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin của Khách Hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của https://duyenbuirealty.vn với thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng

IV. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

BÙI MỸ DUYÊN

Địa chỉ: 67 – 69 Xa Lộ Hà Nội, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 0922.160.888

Email: info@duyenbuirealty.vn

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin người dùng đăng ký trên website https://duyenbuirealty.vn cho đơn vị thứ 3. Nếu người dùng tin rằng chúng tôi thực hiện hành vi lộ bảo mật thông tin người dùng mà không được sự đồng ý, người dùng có quyền khiếu nại đến công ty chúng tôi tại địa chỉ trên để được giải quyết.

V. PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, Khách Hàng có thể liên hệ với Duyên Bùi Realty theo các phương thức nêu tại Mục IV Chính Sách này.

VI. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website: https://duyenbuirealty.vn được Bùi Mỹ Duyên cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Duyên Bùi Realty. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chính khách hàng đó đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho đơn vị thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ người đó.

Trong trường hợp dữ liệu khách hàng bị ro rĩ do tin tặc tấn công, Duyên Bùi Realty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc kịp thời đến cơ quan chức năng và khách hàng.

nhận thông tin mới nhất

Quý khách cần thêm thông tin mà bài viết chưa có? Xin vui lòng điền vào form bên dưới